DĚTSKÁ SKUPINA

Milé maminky a tatínkové,

s radosti vám oznamujeme, že jsme dostali dotaci na provoz jedné dětské skupiny o šesti dětech od 1.1.2020. 

Provozní doba bude od 8 do 15 hod a starat se budeme o dětičky ve věku 2,5 let a starší. Preferujeme děti s celotýdenní docházkou a děti pracujících maminek. Měsíční školkovné bude 3 300 Kč a bude splatné předem. Strava se bude platit zvlášť podle skutečně odchozených dnů.

V naši školičce děti dostanou dost prostoru na hraní, rozvoj a pobyt venku.

Pokud už nyní víte, že byste rádi dali dítko k nám do dětské skupiny a budete k 1.1.2020 splňovat výše uvedené podmínky, můžete se předběžně hlásit na email dcslunicko@seznam.cz. Uveďte prosím celé jméno dítěte a vaše, datum narození dítěte a požadovanou docházku.
Budeme se na vás těšit.